AMARGO Tworzywa Aplikacje Produkcja z nowoczesnych tworzyw innowacyjnych produktów, półproduktów i prefabrykatów klasy PREMIUM. Ekstruzja, wytłaczanie, prasowanie, obróbka mechaniczna, zgrzewanie czołowe arkuszy płyt tworzywa, spawanie ekstruzyjne pachwinowe, spawy ręczne gorącym powietrzem. Budowa zbiorników magazynowych, procesowych, mieszalników, aparatury, maszyn, urządzeń, układów wentylacji, wanien ociekowych, wychwytowych, i wszelkich innych nietypowych.
AMARGO Tworzywa Aplikacje
13lis/130

AMARGO,produkcja elementów linii technologicznych galwanizerni,instalacji chemoodpornych,ciężkie warunki pracy,wysoka temperatura,obciążenie,nowoczesne metody wykonania i montaż, z poliolefin,polichlorków,fluorowców PVDF, E-CTFE, kaszerowane,klejone,zgrzewane,formowane na gorąco,pasowane

przykład zapytania odnośnie możliwości wykonania specjalistycznego wkładu do wanny trawielniczej - w tym przypadku w linii technologicznej... trawienie nitalem, czyli  2-8,5% roztworem kwasu azotowego w alkoholu (etanolu lub metanolu).

jeśli macie Państwo podobne zapytania, chcecie przygotować budżet, przygotować ofertę, skalkulować.... lub pozyskać informacje odnośnie wymagań co do wykonania / zainstalowania danej wanny trawielniczej lub innego elementu instalacji lub też po prostu dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych zastosowań płyt z tworzyw sztucznych to proszę pisać, śmiało !!!

Dane kontaktowe

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48

Otagowano jako: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Czytaj dalej
13lis/130

AMARGO,wykonanie wkładów wanien trawienia, linia trawielnicza,azotal,woda królewska, mieszanina żrących mediów chemicznych,pełna odporność, bez pękania,montaż wkładu wanny, uszczelnienie,naprawa, serwis, spawanie powłoki,zgrzewanie króćców, wspawanie nowych podłączeń, przyłączeń instalacji,pomp, zaworu kulowego spustu,dolewania,odcieku

przykład zapytania odnośnie możliwości wykonania specjalistycznego wkładu do wanny trawielniczej - w tym przypadku w linii technologicznej... trawienie nitalem, czyli  2-8,5% roztworem kwasu azotowego w alkoholu (etanolu lub metanolu).

jeśli macie Państwo podobne zapytania, chcecie przygotować budżet, przygotować ofertę, skalkulować.... lub pozyskać informacje odnośnie wymagań co do wykonania / zainstalowania danej wanny trawielniczej lub innego elementu instalacji lub też po prostu dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych zastosowań płyt z tworzyw sztucznych to proszę pisać, śmiało !!!

Dane kontaktowe

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48

Otagowano jako: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Czytaj dalej
13lis/130

AMARGO, wkład / wsad wykonać z płyty o grubości 12 mm, grubość spoiny pachwinowej Z10 od wewnątrz, od zewnątrz spoina wypukła 1-2 mm, Środek chemiczny do trawienia zgładów metalograficznych próbek stalowych, skład kąpieli w zbiorniku – roztwór kwasu azotowego 100 g/l, ASTM E407-07Standard Practice for Microetching Metals and Alloys, plastics tank, PVC, PCV, PVDF, PE, PP

przykład zapytania odnośnie możliwości wykonania specjalistycznego wkładu do wanny trawielniczej - w tym przypadku w linii technologicznej... trawienie nitalem, czyli  2-8,5% roztworem kwasu azotowego w alkoholu (etanolu lub metanolu).

jeśli macie Państwo podobne zapytania, chcecie przygotować budżet, przygotować ofertę, skalkulować.... lub pozyskać informacje odnośnie wymagań co do wykonania / zainstalowania danej wanny trawielniczej lub innego elementu instalacji lub też po prostu dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych zastosowań płyt z tworzyw sztucznych to proszę pisać, śmiało !!!

Dane kontaktowe

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48

przykład zapytania:

Witam serdecznie,

 

Proszę o wycenę/ofertę na wyspawanie zbiornika z tworzywa sztucznego w ilości 1 szt. wg parametrów z załączonego pliku.

 

W razie pytań proszę o kontakt.

13lis/130

www.AMARGO.pl wkład wanny trawielniczej, zgłady trawienie,medium nital, Skład: 2-8,5% roztwór kwasu azotowego w alkoholu (etanolu lub metanolu).odporność chemiczna PP polipropylenu homopolimery typ PP-H, azotal

przykład zapytania odnośnie możliwości wykonania specjalistycznego wkładu do wanny trawielniczej - w tym przypadku w linii technologicznej... trawienie nitalem, czyli  2-8,5% roztworem kwasu azotowego w alkoholu (etanolu lub metanolu).

jeśli macie Państwo podobne zapytania, chcecie przygotować budżet, przygotować ofertę, skalkulować.... lub pozyskać informacje odnośnie wymagań co do wykonania / zainstalowania danej wanny trawielniczej lub innego elementu instalacji lub też po prostu dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych zastosowań płyt z tworzyw sztucznych to proszę pisać, śmiało !!!

Dane kontaktowe

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48

przykład zapytania:

Witam serdecznie,

 

Proszę o wycenę/ofertę na wyspawanie zbiornika z tworzywa sztucznego w ilości 1 szt. wg parametrów z załączonego pliku.

 

W razie pytań proszę o kontakt.

 

więcej informacji zawartych jest tutaj: http://www.amargo.pl/zastosowania.html#z21

 

inne ciekawe linki na temat trawienia nitalem:

sposób na odróżnienie gatunku stali poprzez trawienie..

http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/jak-za-pomoc%C4%85-odczynnik%C3%B3w-chemicznych-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87-stal-nierdzewn%C4%85-od-innych-stali

 

 

Jak za pomocą odczynników chemicznych odróżnić stal nierdzewną od innych stali?

Dostałam pytanie od osoby, która kupiła niedawno maszynę (teoretycznie ze stali nierdzewnej, ale nie ma na to żadnych dokumentów) i chciałaby w "domowy" sposób- na własną rękę- sprawdzić czy część, która miała być ze stali nierdzewnej taką jest. Czy są jakieś sposoby na sprawdzenie takiej rzeczy bez angażowania w to instytutów badawczych (jakieś odczynniki albo inne)?

Różne gatunki stali po uzyskaniu odpowiedniego wykończenia powierzchni jest generalnie trudno od siebie odróżnić. Jedynym w miarę prostym sposobem na sprawdzenie czy dany element jest wykonany ze stali odpornej na korozje (nierdzewnej) czy też, że stali węglowej jest jego trawienie Różne stale ulęgają trawieniu pod wpływem różnych odczynników chemicznych. W przypadku stali węglowych i żeliw trawi się je „Nitalem” (1-5 cm3 kwasu azotowego + 100 cm3 alkoholu etylowego; czas trawienia 5s-5min zależnie od stopu; „Nital” wytrawia najpierw granice ziarn, później ujawnia strukturę po wyżarzaniu i obróbce cieplnej). „Nital” nie wytrawia stali odpornych na korozję, więc można go zastosować, jako test czy element jest wykonany z tego rodzaju stopu. Należy pamiętać, że do wykonania dokładnych obserwacji struktury jest potrzebny odpowiedni sprzęt – mikroskop oraz wykonanie zgładu metalograficznego, w „domowych” warunkach, trawienie stali będzie się objawiać zmatowieniem powierzchni w miejscu odziaływania odczynnika. Elementy wykonane ze stali odpornych na korozję nie ulegają trawieniu pod wpływem „Nitalu”, dla tej grupy stali najeży zastosować np „Wodę królewską” (aqua regia) - mieszanina stężonego kwasu solnego i stężonego kwasu azotowego(V) w stosunku objętościowym 3:1. Do innych odczynników trawiących stale nierdzewne, stosowanych podczas przygotowania zgładów metalograficznych należą odczynnik Vilella (100ml etanolu, 5ml HCl, 1 g kwasu pikrynowego), Kalling’a (100ml etanol, 100ml HCl, 5g CuCl2), Murakami (100ml wody, 10g K2Fe(CN)6, 10g KOH lub NaOH) oraz wiele innych.

Literatura
[1]. PN-61/H-04503 Odczynniki do badania mikrostruktury stopów żelaza
[2]. ASTM E407-07Standard Practice for Microetching Metals and Alloys

z wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nital

Skład: 2-8,5% roztwór kwasu azotowego w alkoholu (etanolu lub metanolu).

Środek chemiczny do trawienia zgładów metalograficznych próbek stalowych.

skład kąpieli w zbiorniku - roztwór kwasu azotowego 100 g/l

wkład / wsad wykonać z płyty o grubości 12 mm, grubość spoiny pachwinowej Z10 od wewnątrz, od zewnątrz spoina wypukła 1-2 mm

Zastosowanie, sposób trawienia oraz działanie nitalu opisane jest w normie PN-61/H-04502

 

www.AMARGO.pl wkład wanny trawielniczej, zgłady trawienie,medium nital, Skład: 2-8,5% roztwór kwasu azotowego w alkoholu (etanolu lub metanolu).odporność chemiczna PP polipropylenu homopolimery typ PP-H, azotal

X poradyX wkładyX chemoodporneX chemicalX resistanceX plasticsX plastikowyX z plastikuX odpornegoX polipropylenuX homopolimeruX płytX tworzywaX sztucznegoX pcvX pvcX trawielniczaX trawieniaX staliX nierdzewnejX nitalemX nitalX kwasX azotowyX kwasu azotowegoX w alkoholuX etanoluX metanoluX składX mieszaninyX mediumX procentoweX stężenieX kąpielX w zbiornikuX środek chemicznyX trawienie zgładówX zastosowanieX sposób trawieniaX temperaturaX pracyX wkład wannyX linia trawieniaX odtłuszczaniaX przygotowania'X powierzchniX metaluX odrdzewianieX normaX normie PN-61/H-04502X VilellaX 100ml etanoluX 5ml HClX 1 g kwasu pikrynowegoX HClX kwas solnyX stężony kwasX woda królewskaX ulegają trawieniuX tworzywo odporneX całkowicie odporneX pvdfX z rodziny fluorowcówX polichlorekX vinyluX polietylenX polipropylenX copolimerX nie pęka